POWER-VR - МАШИНИ, ЕНЕРГЕТИКА, ВЪЗДУХ, ПОЛЕЗНИ РЕСУРСИ В ИНТЕРЕНЕТ.

Други връзки: Документи
Болгария Цены
ПВЦ хидроизолация
късмети за баница
Выходные дни
ХПЛ плоскости цена
Други връзки: Симптоми
Други връзки: www.rainbowservice.bg

http://xn--b1aeadq1acd6dzce.com/

Добре дошли на сайта на "Топлофикация Враца" EАД - www.powerplant-vr.com. Тук ще намерите информация за предлаганите услуги, цени, можете да проверите сметката си за топлоенергия. На страница Контакти ще откриете информация за местоположението на офисите на "Топлофикация Враца" ЕАД, както и телефони за връзка. Бъдете в течение с новостите - последните новини можете да прочетете на тази страница.

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че съгласно Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. за топлоснабдяването е готова да приведе съораженията си в режим за отопление, считано от 01.10.2011 г. При три дни със средноденонощна температура по ниска от +120С и дългосрочна прогноза за ниски температури ще бъде пуснато отоплението както следва: - на детски и болнични заведения; - училища; - битови абонати; - стопански учреждения. Призоваваме абонатите да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации и да ги запълнят. При запълване, вентилите на отоплителните тела трябва да са отворени на максимална степен. След пускане на отоплението е необходимо абонатите с електронни уреди за дялово разпределение да ги проверят и в случай, че дисплеят им е угаснал, следва незабавно да потърсят съдействие от фирмата топлинен счетоводител. Абонатите които не са готови за въвеждане на отоплителните инсталации в режим за отопление да оставят съобщение на подходящо място в абонатната станция.

“Топлофикация-Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че поради извършване на годишна профилактика на топлопреносната мрежа ще спре топлоподаването за битово гореща вода от 01 август до 19 август 2011 година. Включване на топлоподаването за битово горещо водоснабдяване ще се извърши по следния ред: - от 09.08.2011г. – ж.к.”Дъбника” и централна градска част по ул.”Никола Войводов” нечетни номера; - от 15.08.2011г. - Централна градска част, кв.72, кв.103; - от 19.08.2011г. – ж.к.”Младост”, кв. “Иван Кинов” и кв.“Медковец” При настъпили изменения абонатите ще бъдат уведомени допълнително. Умоляваме отговорниците на абонатните станции да не предприемат действия по регулиращите системи на същите.

“Топлофикация – Враца” ЕАД” уведомява своите абонати, че изравнителните сметки за консумирана топлинна енергия за сезон 2010/2011 г. са готови. Същите са качени на касите на дружеството на 07.07.2011 г. При осонователни рекламации от абонати, относно изравнителните сметки считано до 19.08.2011 г. (ПЕТЪК) е възможно тяхното преизчисление. Равните вноски за сезон 2011/2012 г. ще бъдат от месец юли 2011 год. до месец май 2012 год. и последваща изравнителна . Същите ще бъдат изчислени на база реална консумация за сезон 2010/2011 г. и ще бъдат подновени на всички абонати заплащали по този начин до сега. Абонати, които не желаят да продължават да заплащат по този начин трябва да декларират това в дружеството ни, а абонати желаещи от сега да заплащат на равни вноски трябва да сключат договор в отдел “Инкасо” на “Топлофикация – Враца” ЕАД” до 03.08.2011 г .

“Топлофикация – Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че с РЕШЕНИЕ № Ц-021 от 29.06.2011 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърждава изменение на пределната цена на топлинната енергия и определя преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на “Топлофикация- Враца “ ЕАД считано от 01.07.2011 год. както следва: 1. Преференциална цена на електрическата енергия без ДДС – 241.97 лв./ МВтч, в т.ч. - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 168.97 лв./ МВтч ; - добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ – 73.00 лв./ МВтч ; 2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС - 81.56 лв./ МВтч

“Топлофикация Враца” уведомява своите абонати, сключили договор за допълнителна отстъпка върху сумата за отопление от отоплителни тела за сезон 2010/2011 г., че при липса на задължения към 30 юни ще ползват 10% отстъпка върху разликата за доплащане /в случай, че има такава/ между действително изчислената сума за консумирана топлинна енергия и прогнозно начислената. Сумата за доплащане може да се види в индивидуалната справка, изготвена от фирмата за дялово разпределение на проверка на топлинна енергия.

Ръководството на „Топлофикация-Враца” честити ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК на своите служители, партньори и колеги. Отправя към всички искрени пожелания за здраве, успешна и ползотворна дейност, посветена на българската енергетика! Нека празничният ден бъде повод за заслужена гордост! ЧЕСТИТ ДЕН НА ЕНЕРГЕТИКА!

СЪОБЩЕНИЕ

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява, че продължава да стимулира абонатите, заплащащи сметките си в срок. При издължаване на абонатите с просрочени задължения те ще попаднат в групата на привилегировани потребители, а именно ще ползват утвърдените от дружеството ни отстъпки. При цялостно издължаване на абонати с просрочени задължения, същите могат да ползват определени отстъпки при заплащане на лихвите за просрочие в зависимост от периода на задължението, сумата на задължението, както и от социалния статус на длъжника. Във връзка с наближаване на края на отоплителния сезон Ви уведомяваме, че упълномощените лица на абонатни станции, желаещи спиране топлоподаването за отопление от началото на месец април трябва да подадат писмена молба в дружеството ни не по-късно от 30.03.2011 г. Спирането ще стане с отчета на топломера в абонатната станция на 31 март 2011 г. Молби за спиране след тази дата ще бъдат уважавани съгласно Закона за енергетиката, т. е. спирането на отоплението ще се извършва в 15-дневен срок от подаване на молбата.