Начало
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ОТОПЛЕНИЕТО ПО ЖЕЛАНИЕ НА АБОНАТИТЕ
Понеделник, 17 Март 2014 08:50

Във връзка с наближаване на края на отоплителния сезон, желаещите спиране на отоплението от 01.04.2014 г. трябва да подадат молби. За абонати, регистрирани по закона за етажната собственост, молбите трябва да са подписани от легитимно избрания домоуправител. За останалите абонати, молбите трябва да съдържат имената и подписите на собствениците.
Молби за спиране ще се приемат до 26.03.2014 г. Спирането ще се извърши заедно с отчета на консумираната топлинна енергия за месец март 2014 г.
Молби за спиране след тази дата ще бъдат уважавани съгласно Закона за енергетиката, т. е. спирането на отоплението ще се извършва в 15-дневен срок от подаване на молбата.
След спиране на отоплението, фирмите за топлинно счетоводство ще започнат отчет на уредите за дялово разпределение. Моля, следете съобщенията за датата на отчет и осигурете достъп до имота си. Осигуряването на достъп е предпоставка за изготвяне на коректни изравнителни сметки.

 

 


инж. Радослав Михайлов
Изп. Директор
 

 
СЪОБЩЕНИЕ
Петък, 01 Март 2013 06:42

“Топлофикация Враца” ЕАД уведомява своите абонати, че в изпълнение на решение на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, прието на заседание на 21.02.2013 г. с Протокол № 08, предлага на ДКЕВР за одобрение следните промени в Общите условия на договорите за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация Враца” ЕАД на потребители в гр. Враца:

 1. В раздел V. „Ред за измерване и отчитане на топлинната енергия”, чл. 21, ал. 2 е посочено, че „При повреда на топломера, Продавачът определя количеството топлинна енергия по реда на ал. 1 за период не по-дълъг от 45 календарни дни”, след изразът „за периода не по-дълъг от 45 календарни дни”, да се добавят думите „освен ако времето на неточно и/или неправилно измерване може да бъде точно определено”.

2. В раздел VІІІ. „Заплащане на топлинната енергия”, да отпадне ал. 4 на чл. 32, в която е посочено, че „Възраженията на Купувача по ал. 3 не го освобождават от заплащане на сумата за топлинна енергия по издадената фактура.” Ал. 5 на чл. 32 става ал. 4, ал. 6 на чл. 32 става ал. 5, ал. 7 на чл. 32 става ал. 6 и ал. 8 на чл. 32 става ал. 7.

Новини aciclovir buy over counter
 
СЪОБЩЕНИЕ
Понеделник, 05 Ноември 2012 08:01

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

Поради извършване на авариен ремонт на магистрален топлопровод ви уведомяваме, че топлоподаването за битово горещо водоснабдяване ще бъде преустановено за времето от 08.00 ч. до 16.00 ч. на 05.11.2012 г. /понеделник/ за МБАЛ "Христо Ботев", Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, ж.к. Химик и ул. Леонова 74, 76 и 91.

Извиняваме се за причинените неудобства!

 
СЪОБЩЕНИЕ
Сряда, 10 Октомври 2012 05:23

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ,

Поради извършване на авариен ремонт на магистрален топлопровод ви уведомяваме, че топлоподаването за битово горещо водоснабдяване ще бъде преустановено в ж.к. „Дъбника” за времето от 08.00 ч. на 15.10.2012 г. /понеделник/ до 16.00 ч. на 16.10.2012 г. /вторник/.

Извиняваме се за причинените неудобства!

 
ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ ЗА СЕЗОН 2011/2012
Сряда, 01 Август 2012 14:54

Уважаеми абонати,

Приключи срокът за плащане на сметките за месец юни 2012 г., които съдържат в реда "Корекция" изравнителните суми за сезон 2011/2012 г.

Тези от Вас, които имат изравнителна сметка по-голяма от 150 лв. и са платили поне една трета от нея, ще запазят правото си на отстъпка, при положение, че заплащат по една трета и през месеците август и септември.

 


Страница 1 от 10
Copyright © 2015 . Всички права запазени.
Уеб дизайн Contrastmedia. Валиден XHTML и CSS код.